Điều kiện để được đăng ký xin cấp giấy phép bán lẻ rượu theo quy định pháp luật

11:03 29/07/2019

Điều kiện để được đăng ký xin cấp giấy phép bán lẻ rượu theo quy định pháp luật

Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Trong đó, bán lẻ rượu là một trong các loại hình kinh doanh yêu cầu về giấy phép, để có thể kinh doanh một cách hợp pháp. Vì theo quy định của pháp luật, rượu là một trong những mặt hàng kinh doanh có điều kiện và nằm trong danh mục hạn chế kinh doanh. Do đó, cá nhân và tổ chức kinh doanh rượu bán lẻ phải Đăng ký xin cấp giấy phép bán lẻ rượu theo pháp lệnh ban hành.

Thương nhân cần phải đáp ứng với những điều kiện nào để xin được giấy phép và thủ tục Đăng ký xin cấp giấy phép bán lẻ rượu được thực ra sao. Ngay sau đây, Công ty với nhiều năm tư vấn và trực tiếp đăng ký xin giấy phép bán lẻ rượu cho hàng ngàn cá nhân và doanh nghiệp, đến với Lawkey chúng tôi các bạn sẽ được hỗ trợ nhanh chóng, chuyên nghiệp, và tiết kiệm chi phí tối đa về dịch vụ xin giấy phép bán lẻ rượu.

1. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính

 • Luật Thương mại 2005

 • Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

 • Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu.

2. Những yêu cầu về điều kiện đăng ký xin cấp giấy phép bán lẻ rượu 

 • Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng và chính xác

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật

 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu

 • Sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về An toàn thực phẩm theo quy định

 • Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định

 • Có đầy đủ về giấy tờ pháp lý trên cơ sở quy định kiểm tra của cơ quan chức năng khi đó doanh nghiệp mới được phép hoạt động kinh doanh bán lẻ rượu trên thị trường tiêu thụ.

3. Hồ sơ đề nghị đăng ký xin cấp giấy phép bán lẻ rượu

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu 

 • Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (có ngành nghề kinh doanh bán lẻ rượu và được hoạt động tại trụ sở)

 • Giấy chứng nhận Công bố hợp quy hoặc giấy chứng nhận tiêu chuẩn các loại sản phẩm rượu của thương nhân dự kiến kinh doanh

 • Giấy cam kết Bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật đối với địa điểm kinh doanh

 • Biên bản kiểm tra PCCC hoặc giấy chứng nhận về an toàn Phòng cháy chữa cháy

 • Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh hoặc hợp đồng kinh doanh (có thời gian tối thiểu 05 năm)

 • Giấy giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu (trong đó ghi rõ loại sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh).

4. Thời gian thực hiện và cơ quan cấp giấy phép bán lẻ rượu

 • Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là cơ quan cấp Giấy phép bán lẻ rượu trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 • Hiệu lực của giấy phép bán lẻ rượu là 05 năm theo quy định ban hành

 • Đăng ký xin cấp giấy phép bán lẻ rượu với thời gian 15 – 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.