So sánh thị trường chứng khoán tập trung và thị trường chứng khoán phi tập trung?

16:37 05/04/2020

So sánh thị trường chứng khoán tập trung và thị trường chứng khoán phi tập trung? Luật chứng khoán có những quy định về thị trường chứng khoán. Trong đó, thị trường chứng khoán có thể được hiểu với hai loại hình thị trường đó là:thị trường chứng khoán tập trung hoặc phi tập trung. Tính tập trung ở đây là muốn nói đến việc các giao dịch được tổ chức tập trung theo một địa điểm vật chất, trong đó, hình thái điển hình của TTCK tập trung là Sở giao dịch chứng khoán (Stock exchange). Tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK), các giao dịch được tập trung tại một địa điểm; các lệnh được chuyển tới sàn giao dịch và tham gia vào quá trình ghép lệnh để hình thành nên giá giao dịch.

So sánh thị trường chứng khoán tập trung và thị trường chứng khoán phi tập trung?

Luật chứng khoán có những quy định về thị trường chứng khoán. Trong đó, thị trường chứng khoán có thể được hiểu với hai loại hình thị trường đó là:thị trường chứng khoán tập trung hoặc phi tập trung. Tính tập trung ở đây là muốn nói đến việc các giao dịch được tổ chức tập trung theo một địa điểm vật chất, trong đó, hình thái điển hình của TTCK tập trung là Sở giao dịch chứng khoán (Stock exchange). Tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK), các giao dịch được tập trung tại một địa điểm; các lệnh được chuyển tới sàn giao dịch và tham gia vào quá trình ghép lệnh để hình thành nên giá giao dịch.

 

TTCK phi tập trung còn gọi là thị trường OTC (over the counter). Trên thị trường OTC, các giao dịch được tiến hành qua mạng lưới các công ty chứng khoán phân tán trên khắp quốc gia và được nối với nhau bằng mạng điện tử. Giá trên thị trường này được hình thành theo phương thức thoả thuận.

Sự khác nhau giữa hai loại hình thị trường như sau: 

Tiêu chí

TTCK tập trung (SGDCK)

TTCK phi tập trung

Hình thức

Tổ chức tập trung (Sàn giao dịch chứng khoán)

Tổ chức phi tập trung

Phương thức giao dịch

Khớp lệnh, thông qua trung gian

Thỏa thuận, trực tiếp giữa người bán và người mua

Địa điểm giao dịch

Xác định

Không xác định mà thông qua hệ thống trao đổi thông tin (máy tính nối mạng, điện thoại, ...) hoặc bất kỳ nơi nào thuận lợi cho việc thỏa thuận

Điều kiện niêm yết

Giao dịch chứng khoán của các công ty có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đã được niêm yết tại sở giao dịch

Giao dịch chứng khoán của các công ty chưa đủ tiêu chuẩn để được niêm yết tại Sở nhưng vẫn đáp ứng được các tiêu chuẩn và được phép giao dịch đại chúng; thường dành cho các công ty vừa và nhỏ, công ty mới thành lập

Chất lượng của chứng khoán

Cao hơn

Thấp hơn, độ rủi ro lớn hơn

Tổ chức quản lý

Sở giao dịch chứng khoán

Sở giao dịch ck và hiệp hội kinh doanh chứng khoán

Trên đây là nội dung về thị trường chứng khoán tập trung và thị trường chứng khoán phi tập trung. Mọi thắc mắc hay có nhu cầu tư vấn về thủ tục thành lập công ty xin vui lòng liên hệ về Công ty TNHH Tư vấn Luật LawKey Việt Nam để được tư vấn một cách nhanh nhất.